Välkommen till Blekinges Motorcyklisters webbplats!BMC logga fade20

  

Blekinges MotorCyklister är en kamratlig och demokratisk klubb som är emot rasism och kriminalitet och vars ledord är:

SPONTANITET
ÖPPENHET
MÅNGFALD

Vi prioriterar aktiviteter med och runt våra motorcyklar.
Alla som vill vara med i vårt glada gäng är välkomna!