Att köra i grupp

Att köra i grupp ställer högre krav på förare, här har man inte bara sig själv och övrig trafik att hålla koll på. Man ska även ha koll på gruppen.
Här är några riktlinjer och om alla följer dessa är förutsättningarna för en kanonstund bakom styret de allra bästa.

Nedanstående kan tillämpas både vid litet och stort antal motorcyklar.
Det är en säkerhet för oss alla.

 

Håll avstånd. När vi kör i grupp är det viktigt att hålla avståndet till framförvarande. Tänk på att du måste kunna stanna om någonting oförutsett inträffar framför dig.
Kör zick-zack.

--   --   --  
  --   --   --
Den som tar täten väljer placering på vägen (innerspår eller ytterspår). Om försteman ligger i mitten av vägen så är det andreman som väljer spår. Därefter kör vi i zick-zack om inte vägen är för smal.
Du byter spår när framförvarande gör det.
Bakgrunden till denna placering är bl.a. följande: Zick-zack formationen signalerar till den som planerar omkörning av mc-karavanen att vara extra uppmärksam. Dessutom uppfattar mötande trafik, på långt håll, att det är en eller flera bilar man möter.
Välj rätt placering. Du som vill köra i lugn och jämn takt eller är ovan, lägger dig bland de första i kortegen. Du som vet med dig att du klarar av takten sist, väljer det. Blir det för stora mellanrum blir det en gummibandseffekt.
Titta i backspeglarna. Backspeglarna är viktiga att använda för att ha koll bakåt att alla hänger med och ifall man behöver vänta in någon.
Om det blir en lucka. Tappar du kontakten med bakomvarande så saktar du ner eller stannar vid nästa sväng, avfart eller cirkulationsplats och väntar. När de som kom på efterkälken kommer ifatt ser de att de ska vika av och följa dig. Den som är framför dig som har stannat gör likadant.
Du ansvarar för att bakomvarande uppfattar vilken väg vi väljer.
Om du ska avvika. Tala alltid om det för de som ligger närmast framför och bakom dig om du tänker avvika från gruppen utmed färdvägen. Ju fler som vet ju bättre. Säger du inget kan det bli så att fler hänger med och så har du ett helt koppel efter dig.
Fulltankat vid start. Se till att alltid ha full tank vid början av en körning.
Försök att tanka när andra gör det så det blir så få tank-stopp som möjligt.
Omkörningar. Omkörningar inom gruppen är förbjudna!
Vid omkörning av andra fordon måste du tänka på att ge plats åt dem som ligger bakom om de också påbörjar omkörning. Slå inte av på gasen för tidigt alltså !

Undantag: Om det händer något som gör att du behöver ha uppmärksamhet från den som kör först, försök att ta dig fram för att få kontakt med ledaren så att gruppen kan stannas.
Till sist. Alla har inte vana av att köra i kolonn och det är därför viktigt att vi hjälper varandra och tar hänsyn till att en del kanske är nybörjare.
Säg gärna till ifall du känner dig osäker så kan man lättare anpassa körningen.
Alla har vi olika erfarenheter och tillsammans kan vi bli ett starkt och säkert gäng på vägen. Det är kul att köra många och det går bra i de flesta fall. Det man får ha med i beräkningen är att vi inte är ensamma på vägen och där har vi genast den oförutsedda faran, men med lite träning, lite mil i kroppen och kanske en avrostning, har vi en bra grund att stå på.

 

Sponsorer