Medlemsavgift 2022

Hej alla BMC:are!

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för 2022 för de som inte redan gjort det.

När ni betalar in medlemsavgiften, ange för vilket eller vilka medlemsnummer inbetalningen gäller.

OBS! Ange ej adress, personnummer eller telefonnummer utan endast medlemsnummer!

 mvh Kassören

Sponsorer