Medlemsavgift 2020

Hej alla BMC:are!

God fortsättning på det nya året.

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020.

Medlemsavgiften är 100:- per medlem över 18 år och betalas på Bankgiro 5316-6393

Lösenordet till medlemssidorna kommer att ändras efter årsmötet och alla som då inte betalt in medlemsavgiften avaktiveras.

Nytt lösenord skickas ut till aktiva medlemmar.

Följande medlemmar har redan betalt för 2020 och skall alltså inte betala en gång till:

Medlemsnummer 1233,316,169,464,1205

När ni betalar in medlemsavgiften, ange för vilket eller vilka medlemsnummer inbetalningen gäller.

 

Sponsorer