Medlemsavgift 2019

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2019.

Medlemsavgiften är 100:- per medlem över 18 år och betalas på Bankgiro 5316-6393

Lösenordet till medlemssidorna kommer att ändras efter årsmötet och alla som då inte betalt in medlemsavgiften avaktiveras.

Nytt lösenord skickas ut till aktiva medlemmar.

Följande medlemmar har redan betalt för 2019 och skall alltså inte betala en gång till:

Medlemsnummer 1210, 769, 787, 316, 317, 436, 534, 599, 464

Medlemsavgiften är 100:- per medlem över 18 år och betalas på Bankgiro 5316-6393

När ni betalar in medlemsavgiften, ange för vilket eller vilka medlemsnummer inbetalningen gäller.

Sponsorer